Publicatie van het GREVIO-evaluatieverslag

21 september 2020

De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft haar eindverslag gepubliceerd over de maatregelen die België heeft genomen om het Verdrag van Istanbul uit te voeren. Het rapport is vergezeld van talrijke aanbevelingen om het Belgische beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld te verbeteren. De Belgische autoriteiten zijn in de gelegenheid gesteld om een aantal slotopmerkingen te maken over dit verslag, welke ook werden gepubliceerd.

Het Instituut wenst het werk dat GREVIO tijdens dit evaluatieproces heeft verricht, te prijzen en de overweging van dit verslag aan te moedigen bij de uitvoering van toekomstige initiatieven en de ontwikkeling van toekomstige instrumenten ter bestrijding van gendergerelateerd geweld in België.