Raad van Europa neemt aanbeveling aan om einde te maken aan seksisme

16 mei 2019

Op 28 maart nam de Raad van Europa een nieuwe aanbeveling aan om een einde te maken aan seksisme. Het is de eerste keer dat een juridisch instrument specifiek over de strijd tegen seksisme een internationaal overeengekomen definitie van seksisme omvat. De tekst benadrukt dat seksisme leidt tot discriminatie en de volledige emancipatie van vrouwen in de samenleving verhindert. Met een uitgebreide lijst van maatregelen hoopt de aanbeveling dit probleem te kunnen identificeren en aan te pakken. In de aanbeveling wordt trouwens verwezen naar de Seksismewet in België en de brochure van het Instituut ‘Anti-seksisme gebruiksaanwijzing’. De lidstaten wordt gevraagd toe te zien op de vorderingen bij de uitvoering van de richtlijnen en de Commissie voor Gendergelijkheid in te lichten over de genomen maatregelen en de geboekte vooruitgang.