Raadpleging Gendergelijkheid in de EU

28 maart 2019

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag heeft de Europese Commissie het startsein gegeven voor een openbare raadpleging om input te verzamelen over gendergelijkheid in de EU vandaag de dag en over de toekomstige prioriteiten. De bijdragen zullen de volgende Commissie helpen om haar beleidsprioriteiten op het gebied van de gendergelijkheid vast te stellen. De raadpleging richt zich tot een breed spectrum van belanghebbenden, zoals middenveldorganisaties en ngo’s, waaronder de vrouwenverenigingen en de academische wereld. De vragenlijsten zijn in meerdere officiële EU-talen beschikbaar, waaronder het Nederlands. De raadpleging loopt van 8 maart tot en met 31 mei 2019.