Rapport over de genderkloof op het werk

11 maart 2019

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart, bracht de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een rapport uit over de genderkloof op het werk. Het rapport is het sluitstuk van vijf jaar onderzoek in het kader van ‘Vrouwen op het werk’, een initiatief ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de IAO. Het bespreekt onder andere de evolutie van de tewerkstellingsgraad van vrouwen, het aantal vrouwen in een topfunctie en de loonkloof. Resultaten tonen aan dat de genderkloof op het werk in 20 jaar nauwelijks kleiner geworden is. De grootste hindernis voor deze gelijkheid zijn de zorgtaken, die ook vandaag de dag nog vooral vrouwen voor hun rekening nemen. Het rapport toont dat gendergelijkheid enkel kan bereikt worden door beleidswijzigingen en door actie te ondernemen op verschillende gebieden die elkaar versterken.

Het volledige rapport ‘A Quantum leap for gender equality: For a better future of work for all’ vindt u terug op de website van het IAO.