Selectie van verenigingen in het kader van de oproep tot kandidaatstelling ‘structurele subsidies’

08 april 2024

Na een procedure van enkele maanden werden tal van verenigingen geselecteerd in het kader van de oproep tot kandidaatstelling voor structurele subsidies. Deze procedure werd gebaseerd op de tekst van het ‘Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden voor gendergelijkheid voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid’.

Deze verenigingen zullen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dus een erkenning krijgen voor een periode van 5 jaar om verschillende opdrachten uit te voeren.

Het Instituut is verheugd dat de middelen van het verenigingsleven zo een duurzamer karakter krijgen, wat hun rol in de strijd voor vrouwenrechten en gendergelijkheid zal versterken.