Sinds de oprichting meer dan 1800 slachtoffers van seksueel geweld in het ZSG van Brussel

03 juni 2021

Op 2 juni bracht staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz een bezoek aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Brussel. Bij die gelegenheid maakte de hoofdarts van het Brusselse centrum een eerste bemoedigende balans op: sinds de oprichting in 2017 heeft het Brusselse ZSG meer dan 1800 personen opgevangen, wat neerkomt op een gemiddelde van 40 à 50 personen per dag. 

Het ZSG biedt medische, psychologische en juridische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld, en dit 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

België telt momenteel 3 ZSG's, in Gent, Brussel en Luik. Het Instituut, dat de organisatie en de ontwikkeling van de ZSG’s in België coördineert, herinnert eraan dat nieuwe zorgcentra het licht zullen zien in de loop van de komende maanden. Op termijn zal elke provincie zo over een eigen ZSG beschikken. 

Meer informatie over de ZSG’s is terug te vinden op https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar