Sociale verkiezingen 2012

08 mei 2012

Van 7 tot 20 mei 2012 vinden er in heel België sociale verkiezingen plaats.
In meer dan 6000 ondernemingen zullen de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk worden vernieuwd.

Het is belangrijk dat er meer vrouwen worden vertegenwoordigd in de nieuw samengestelde ondernemingsraden en preventiecomités.
Vrouwen en mannen hebben nog altijd een verschillende positie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen. Hierdoor hebben werkneemsters en werknemers vaak andere behoeften en belangen. Als gevolg hiervan ervaren ze in het dagelijks leven ook andere obstakels.
De afgelopen decennia is het aantal werkneemsters sterk toegenomen maar dit staat niet in verhouding tot het aantal vrouwen dat momenteel zitting heeft in ondernemingsraden.
Om te komen tot een rechtvaardiger vertegenwoordiging is het daarom belangrijk dat er tussen 7 en 20 mei evenwichtig (vrouw/man) wordt gestemd!