Stad Brussel noemt straat naar advocate Eliane Vogel-Polsky

09 september 2019

In Brussel worden binnenkort drie nieuwe straten aangelegd. De stad koos ervoor om één van de straten te noemen naar advocate en feministe Eliane Vogel-Polsky. De twee andere straten zullen de naam Emancipatiestraat en de Gelijke Rechtenstraat krijgen. Als advocate richtte Eliane Vogel-Polsky haar aandacht op gelijke beloning voor vrouwen en mannen en later op gelijkekansenbeleid, politieke gelijkheid en pariteit. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen steunt het initiatief van de stad Brussel. “Straatnamen zetten de bijdragen die mensen leverden aan onze maatschappij in de verf. Tal van vrouwen hebben fantastische zaken gerealiseerd en het is dan ook belangrijk dat daar in de openbare ruimte meer aandacht voor komt. Dit initiatief draagt daartoe bij en erkent de grote verdienste van Eliane-Vogel Polsky”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. Het publiceerde in 2007 een boek over de verwezenlijkingen van Eliane-Vogel Polsky.