Start van een nationale sensibiliseringscampagne over de multidisciplinaire aanpak van de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking

06 februari 2023

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) op 6 februari werd een nationale campagne gelanceerd om de twee centra die multidisciplinaire zorg verlenen voor de gevolgen van VGV onder de aandacht te brengen en slachtoffers van VGV aan te zetten om zich aan te melden.

Deze nationale campagne maakt deel uit van het Nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025. Het wordt gecoördineerd door GAMS België en gefinancierd door Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid via het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In de komende weken zullen nieuwe sensibiliserings- en communicatietools worden verspreid om de zichtbaarheid van deze centra te vergroten bij vrouwen en jonge meisjes die het slachtoffer zijn van VGV en de professionals die met hen in contact kunnen komen.

Tijdens deze nationale campagne zal gebruik worden gemaakt van twee video's waarin de multidisciplinaire zorg in CeMAViE (CHU Saint-Pierre) en in de Vrouwenkliniek (UZ Gent) wordt voorgesteld, een campagneposter, een meertalige animatie (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Pulaar en Somalisch), video's van getuigenissen en nieuwe brochures waarin deze twee centra worden voorgesteld.