Stopzetting projectsubsidies

06 juli 2016

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelde tot nu toe een deel van zijn budget ter beschikking om gelijkheidsprojecten te subsidiëren. Zo ondersteunde het Instituut de afgelopen jaren talrijke organisaties bij het ontwikkelen van projecten die de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderden en genderdiscriminatie bestreden.

Jammer genoeg moet het Instituut meedelen dat het vanaf 1 januari 2017 geen projectsubsidies meer zal verlenen, en dit als gevolg van de besparingsmaatregelen die alle overheidsinstellingen treffen. Ook het subsidiebudget dat voor 2016 was voorzien is reeds volledig uitgeput. Het Instituut zal dus jammer genoeg niet meer positief kunnen reageren op subsidieaanvragen.    

Ondanks deze maatregelen wenst het Instituut de organisaties die zich inzetten voor de gelijkheid van vrouwen en mannen alle succes toe bij hun verdere werking.