Toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2018 aan Denis Mukwege en Nadia Murad

12 oktober 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is zeer verheugd over de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede 2018 aan Denis Mukwege en Nadia Murad en wil hen gelukwensen met deze prijs voor hun inspanningen om een einde te maken aan het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen. Deze prijs maakt het mogelijk om de aandacht te vestigen op het ondraaglijke lijden van veel vrouwen over de hele wereld en eert de strijd van Denis Mukwege voor de zorg voor slachtoffers van verkrachting, met name in de Democratische Republiek Congo, en van Nadia Murad om het gebruik van verkrachting en ander seksueel misbruik door het leger van IS aan te klagen. De strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen in conflicten is een belangrijk thema van het Instituut. Zo staat het in voor de coördinatie van het Nationaal Actieplan 'Vrouwen, vrede en veiligheid 2017-2021', dat met name tot doel heeft om de preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes en hun bescherming tegen dit geweld in gewapende conflicten te versterken. Het Instituut hoopt dat deze prijs zal bijdragen tot een grotere mondiale aandacht voor de rechten van de vrouw en de strijd tegen seksueel geweld in de domeinen vrede en veiligheid.