Top van vrouwelijke ministers van de Europese Unie op 24 november

23 november 2010

De IIIde Top van de vrouwelijke ministers van de Europese Unie vindt op 24 november 2010 plaats te Brussel.
Dit evenement gaat door op de dag vóór de internationale dag tegen het geweld op vrouwen. Het is de bedoeling de aandacht te vestigen op het belang van de strijd tegen het geweld waarmee miljoenen vrouwen binnen de Europese Unie geconfronteerd worden.

De vrouwelijke ministers van de Europese Unie komen, op initiatief van het Belgische Voorzitterschap, samen om hun engagement te bevestigen in de strijd voor de uitroeiing van het geweld tegen vrouwen. Deze Top biedt de gelegenheid om een verklaring aan te nemen die zal worden voorgesteld op de conferentie die door de Europese Commissie op 25 en 26 november 2010 georganiseerd wordt rond hetzelfde thema.

In opvolging van de twee Topvergaderingen rond vrouwen aan de macht in 1992 in Athene en in 2010 in Cadiz, komen de vrouwelijke ministers van de EU-Lidstaten op initiatief van het Belgisch Voorzitterschap in Brussel samen voor deze derde Europese Top, die voor de eerste maal gewijd zal zijn aan het geweld tegen vrouwen.