Tussentijds rapport over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015-2019

12 juni 2018

Het vijfde nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 (NAP) vormt een van de belangrijkste beleidsinstrumenten in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Het concentreert zich prioritair op partnergeweld, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminkingen (VGV), gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en prostitutiegerelateerd geweld.

Het tussentijdse verslag over de uitvoering van het NAP kwam op 20 april 2018 op de Ministerraad en werd onlangs naar het federaal Parlement verzonden. Het biedt een overzicht van de belangrijkste vorderingen sinds de goedkeuring van het NAP. De globale balans is positief. In de periode december 2015 tot december 2017 werd een meerderheid van de 235 maatregelen geïmplementeerd. Er zijn momenteel 152 maatregelen lopende (65%). In 2018 moeten nog 12 maatregelen gelanceerd worden (5%). 39 maatregelen werden reeds afgerond (16%) en 32 maatregelen moeten nog worden opgestart in 2019 (14%).

Dit verslag zal ook gebruikt worden bij de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul in België, die vanaf september 2018 voorzien is op het niveau van de Raad van Europa.