Uitlatingen van de partij Islam in de media

06 april 2018

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving vandaag meerdere meldingen naar aanleiding van de uitlatingen van de oprichter van de partij Islam in de media.

Het Instituut veroordeelt de woorden van de partij Islam, omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken. Ze kunnen echter niet veroordeeld worden op basis van de seksismewet. Om op basis van deze wet veroordeeld te kunnen worden, moet het gedrag in kwestie immers gericht zijn tegen één of meerdere specifieke, identificeerbare personen. Dit is hier, voor zover ons nu bekend, niet het geval.

In principe verbiedt de Genderwet elke discriminatie op grond van geslacht. De meldingen die het Instituut heeft ontvangen zullen nu verder door de juridische dienst worden geanalyseerd op basis van de Genderwet, vooraleer het Instituut zich in detail over deze zaak kan uitspreken.