Uitwisseling van goede praktijken van bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen - Webinar

22 april 2021

Wat doen bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven van hun werkneme(e)r(st)ers te versterken? Deze vraag zal centraal staan tijdens een webinar die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op vrijdag 23 april 2021 organiseert in het kader van het project Parents@work.

Lees het persbericht voor meer informatie.