Update van de schatting van de prevalentie van VGV in België

06 februari 2019

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking publiceren het Instituut, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en GAMS België een update van de studie over de schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, met nieuwe cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Volgens deze nieuwe gegevens verbleven op 31 december 2016 in ons land 70 576 meisjes en vrouwen uit een land waar genitale verminking van vrouwen wordt uitgeoefend. Daarvan zijn er naar schatting 25 917 die effectief – door hun afkomst – te maken hebben met de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (al besneden of in gevaar), waaronder 9 164 minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Volgens de gemiddelde schatting (intact indien aangekomen vóór 5 jaar en besneden indien ze aankomen na hun 5e levensjaar) zouden er 17 575 besneden meisjes en vrouwen in België wonen, en lopen 8 342 andere, nog niet besneden meisjes een reëel risico op besnijdenis als er geen preventief werk wordt gedaan. De vijf meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust. Vlaanderen is de regio die het meest te maken krijgt met deze problematiek met meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die besneden zijn of die risico lopen; in Brussel Hoofdstedelijk Gewest bedraagt dit aantal 8 000; in het Waals Gewest 5 500. Elk jaar zijn er 1 419 besneden vrouwen die aangepaste zorg nodig hebben en/of zullen bevallen in een Belgische kraamkliniek.

Deze studie is nu beschikbaar in een langere en completere versie. Daarnaast financierde het Instituut de productie van een poster met belangrijkste resultaten. Deze poster kan gratis besteld worden bij het Instituut.

Het Instituut herinnert er ook aan dat in samenwerking met de Orde der Artsen een meldcode voor vrouwelijke genitale verminking werd ontwikkeld, in de vorm van een instrument waarmee artsen daadkrachtig en zorgvuldig  kunnen ingrijpen bij vermoedens van vrouwelijke genitale verminking.