Verkiezing van Pascale Franck als eerste Belgische lid van GREVIO

02 juni 2023

Tijdens de 14de vergadering van het Comité van de Partijen bij het Verdrag van Istanbul (COPA), die op 1 juni in Straatsburg plaatsvond, hebben de COPA-leden Pascale Franck verkozen als een van de tien nieuwe leden van de Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO). GREVIO is het onafhankelijke gespecialiseerde orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul door de staten die partij zijn. Pascale Franck is de eerste Belg die deze functie bekleedt. Het Instituut feliciteert haar met haar verkiezing als lid van GREVIO en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol.