Verslag aan het einde van de legislatuur over de tenuitvoerlegging van gender mainstreaming

13 mei 2019

De federale regering heeft onlangs haar verslag aan het einde van de legislatuur over de tenuitvoerlegging van gender mainstreaming ingediend. Naast de ondersteuning en begeleiding door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, belicht dit verslag de verwezenlijkingen op het vlak van de integratie van de genderdimensie in het overheidsbeleid op basis van de verbintenissen van de regeringsleden in het kader van het federaal plan gender mainstreaming, dat aan het begin van de legislatuur werd goedgekeurd. Het laat ook zien wat de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie hebben bereikt bij de uitvoering van de bepalingen van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007. Zoals deze wet bepaalt, gaat dit verslag van de regering gepaard met verslagen over het in overeenstemming met de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie gevoerde beleid, waarin enerzijds het specifieke beleid voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en anderzijds het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zijn opgenomen.