Verspreiding van een meldcode voor gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand

16 februari 2021

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verspreidt een meldcode voor gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze eerstelijnsactoren spelen een  sleutelrol bij het opsporen en voorkomen van gedwongen huwelijken. Elk jaar wordt een toenemend aantal gedwongen huwelijken gemeld bij terreinorganisaties. Geconfronteerd met dit fenomeen, pleit het Instituut voor meer samenwerking tussen actoren op plaatselijk niveau, zoals de politie, justitie, de gemeente en de verenigingen.

Lees het persbericht en de meldcode voor meer informatie.