Vredesvrouwen 2016

15 december 2016

Op 15 december 2015 eerde het Belgisch Actieplatform 1325 voor de vijfde keer een aantal vrouwen die de uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad ondersteunen of op het terrein uitvoeren. Tijdens een ceremonie in de Senaat, georganiseerd met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Instituut), kregen deze vrouwen de titel van ‘Vredesvrouw’ toegekend. Meer informatie kan gevonden worden op de website http://www.vrouwenkracht.net.

Het Instituut hecht veel belang aan de uitvoering van Resolutie 1325. Door goede voorbeelden te belonen en in de kijker te zetten tijdens de ceremonie voor de ‘Vredesvrouwen’, willen het Instituut en het Actieplatform specifiek de aandacht vragen voor de positieve rol die vrouwen kunnen spelen bij conflictpreventie en –oplossing en bij de wederopbouw van de samenleving na conflicten. Vrouwen krijgen nog veel te weinig de kans om deze rol uit te voeren, ondanks de grote meerwaarde die hun bijdrage kan leveren.

In het kader van de werkzaamheden rond Resolutie 1325 coördineert het Instituut ook de uitvoering van het Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 en de rapportage daarover aan het Parlement. Het Instituut werkt momenteel ook samen met de betrokken overheidsdiensten aan de uitwerking van een derde Nationaal Actieplan.