Wegens zwangerschap ontslagen werkneemster wint rechtszaak

10 december 2020

Op 26 maart 2020 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Luik een werkgever wegens een discriminerend ontslag. Voorafgaand aan haar ontslag had het slachtoffer haar oversten op de hoogte gebracht dat ze zwanger was. Na een vergeefse poging tot een minnelijke schikking met de werkgever, bracht het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de zaak voor de rechter.

Lees het persbericht en het vonnis voor meer informatie.