Wetsvoorstel over moederschapsverlof

15 mei 2020

Het Instituut is verheugd dat de Kamercommissie Sociale Zaken op 12 mei een wetsvoorstel heeft goedgekeurd om zwangere werkneemsters een moederschapsverlof van 15 weken  te verzekeren.

De huidige wet bepaalt dat zwangere werkneemsters alleen aanspraak kunnen maken op hun 15 weken moederschapsverlof als zij in de weken voorafgaand aan de bevalling hebben gewerkt. Als ze afwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte, wordt hun postnataal verlof verminderd.

Het wetsvoorstel dat dinsdag in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer werd aangenomen, wil dit onrecht, dat al lang door het Instituut en vele andere instellingen aan de kaak wordt gesteld, uit de wereld helpen.

Hoe? Door de periodes van tijdelijke werkloosheid en ziekte gelijk te stellen aan gewerkte periodes om zo 15 weken zwangerschapsverlof te kunnen garanderen.

De tekst zou met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 maart 2020.