Zwangere werkneemsters beter beschermd tegen ontslag

17 februari 2023

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster één dag na het einde van de ontslagbeschermingsperiode heeft ontslagen. Haar ontslag werd namelijk al tijdens de beschermingsperiode voorbereid en dat is verboden. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt dat zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie nog al te vaak voorkomt op de arbeidsmarkt.

Lees voor meer informatie het persbericht, het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 7 februari 2022, het arrest van het arbeidshof van Brussel van 25 januari 2022, het vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 19 januari 2022 en het vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 29 april 2022.