Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 20 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 20 resultaten

Niet minder dan 40 beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren om bepaalde ongelijkheden tussen en vrouwen te vermijden of bij te sturen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid publiceert een nieuw rapport over Gender en klimaatverandering.

Het Instituut stelt met genoegen de publicatie ‘Gender en inkomen – Analyse en ontwikkeling van indicatoren’ voor. Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA).

Van 7 tot 20 mei 2012 vinden er in heel België sociale verkiezingen plaats.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie tot het verbreken van het arrest van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van december 2011 aangaande de moeder en de vader van Sadia Sheikh.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid start een nieuw onderzoek naar de mogelijke geweldervaringen van transgenders. Alle personen die zich ooit identificeerden als transgender of trans in welke zin dan ook (bijvoorbeeld als transseksueel, travestiet, androgyn, bigender, genderfluïde enzovoort) worden van harte uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.

Op 23 maart 2012 stelde het Instituut de bemoedigende maar niettemin nog steeds problematische cijfers en tendensen voor van de loonkloof in België in 2012.

Het Instituut heeft op 21 februari 2012 de tweede editie voorgesteld van de publicatie "Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren". Deze brochure heeft tot doel om de objectieve verschillen tussen vrouwen en mannen bloot te leggen.

In december 2011 werd het eerste Belgische fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld afgesloten. Dit onderzoek werd uitgewerkt door de VUB en Ugent in opdracht van het Instituut en de FOD Binnenlandse Zaken.

Pagina's

11 - 20 van 20 resultaten