Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 28 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21 - 28 van 28 resultaten

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie, dat zich heeft uitgesproken over de bedragen van de gerechtskosten die bepaald werden door het burgerlijk arrest van het hof van assisen van de provincie Namen op 20 december 2012 met betrekking tot de vader en de moeder van Sadia Sheikh.

Op 27 maart 2013 lanceerde het Instituut een nieuwe website, www.loonkloof.be, waarop de officiële cijfers en tendensen van de loonkloof in België te vinden zijn.

Het Instituut verheugt zich over het initiatief van de vice-Eerste Minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, de voorzitster van de Senaat, de vice-Eerste Minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de voorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om op 8 maart in de Senaat een colloquium te organiseren in het kader van de strijd tegen seksueel geweld.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart het artikel 458bis van de Strafwet van kracht wordt. Dit artikel staat artsen, advocaten, politieagenten en anderen die door het beroepsgeheim gebonden zijn toe om dit geheim in bepaalde omstandigheden te doorbreken.

Van 4 tot 15 maart 2013 vindt in de zetel van de Verenigde Naties in New York de 57ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) plaats.

In oktober 2012 diende België zijn 7de CEDAW-verslag (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen) in bij de Verenigde Naties.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over de aanname van een Interfederaal Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld door alle gefedereerde entiteiten.

One Billion Rising is een oproep om op 14 februari wereldwijd massaal op te komen tegen het feit dat maar liefst één op drie vrouwen in hun leven te maken krijgen met (seksueel) geweld en verkrachting.

Pagina's

21 - 28 van 28 resultaten