Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 23 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 23 resultaten

Het Belgisch eindrapport over de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking in het kader van Peking +20 werd eind mei door Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de Verenigde Naties.

Bij het lezen van een artikel dat op 6 juni in De Standaard is verschenen, heeft het Instituut vastgesteld dat zijn inspanningen met het oog op de integratie van personen met een handicap vruchten afwerpen.

Op 25 juni 2014 kwam de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de eerste keer samen in zijn nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van mevrouw Chris Verhaegen.

Het Instituut heeft als lid van het begeleidingscomité meegewerkt aan de totstandkoming van de brochure 'Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?'.

Kris Smet stelde onlangs haar boek 'Liefde met alle geweld' voor, over geweld tegen vrouwen in de huiselijke kring. Ze werkte voor dit boek onder andere samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een 50/50 wereld vraagt om een 50/50 beleid. En met gemiddeld 38 procent vrouwelijke gekozenen in België zijn we er nog niet. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, pakt Amazone in samenwerking met de Vrouwenraad en met steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uit met een straffe Stem Vrouw!-campagne.

Aan de vooravond van de internationale dag tegen homofobie en transfobie heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn financiële ondersteuning geboden aan Transgender Infopunt voor de vertaling naar het Frans van hun website en het lanceren van www.infotransgenre.be.

Hoe tolerant zijn we? Zijn de Brusselaars seksistischer dan de niet-Brusselaars? En zijn mensen die homofoob zijn, ook seksistisch? De studie Beyond The Box van de Universiteit Antwerpen en l’Observatoire du sida et des sexualités, geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Het Instituut actualiseert zijn databank van goede praktijken ter bevordering van de gelijklheid van vrouwen en mannen.

Op 4 maart getuigen 56 slachtoffers over hun verkrachting in Flair.

Pagina's

11 - 20 van 23 resultaten