Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 11 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 11 resultaten

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vraagt aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging van een wetsartikel over de naamsoverdracht waarbij de vader over een vetorecht beschikt bij onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind. De bepaling discrimineert vrouwen.

Dinsdag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) lanceert in samenwerking met de Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn de nationale campagne 'Schelden of slaan, het komt even hard aan'.

Ter gelegenheid van ‘Transgender Remembrance Day’, een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of-expressie, herinnert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan dat ook in België transgenders regelmatig het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld.

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld dat gecoördineerd wordt door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, was dinsdag een van de 25 kanshebbers op de Future Policy Award.

De seksismewet die in augustus in werking trad, ligt onder vuur. Volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is deze wet een belangrijk instrument in de strijd voor gelijkheid.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting richten een open brief aan de toekomstige regering om de aandacht te vestigen op bepaalde elementen van de genderdimensie van de armoede.

Op 25 juni 2014 kwam de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de eerste keer samen in zijn nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van mevrouw Chris Verhaegen.

Aan de vooravond van de internationale dag tegen homofobie en transfobie heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn financiële ondersteuning geboden aan Transgender Infopunt voor de vertaling naar het Frans van hun website en het lanceren van www.infotransgenre.be.

Hoe tolerant zijn we? Zijn de Brusselaars seksistischer dan de niet-Brusselaars? En zijn mensen die homofoob zijn, ook seksistisch? De studie Beyond The Box van de Universiteit Antwerpen en l’Observatoire du sida et des sexualités, geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Het Instituut actualiseert zijn databank van goede praktijken ter bevordering van de gelijklheid van vrouwen en mannen.

Pagina's

1 - 10 van 11 resultaten