Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 415 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 415 resultaten

In een zaak aangespannen door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd voor de eerste maal een werkgever veroordeeld voor (indirecte) discriminatie omwille van het ontbreken van een performant beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie in hun geboorteakte laten aanpassen. Dit kan sinds 1 oktober 2023 via een vereenvoudigde procedure. 

Eerste minister Alexander De Croo, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben het startschot gegeven voor de nationale bewustmakingscampagne rond de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG).

Op 9 november opent een nieuw Zorgcentrum in Aarlen in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg. Dit is een belangrijk moment voor onze samenleving en symboliseert de voortdurende inzet voor de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld.

Aangezien het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt in de strijd voor gendergelijkheid, heeft de Belgische wetgeving vanaf heden een nieuw kader ingevoerd waarmee organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid, structurele subsidies kunnen bekomen.

In het dossier rond een medewerkster van politieke partij Vooruit, die het slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag en enkele maanden later ontslagen werd, stond het het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het slachtoffer bij. Over dit dossier staat heel wat te lezen in de pers, waardoor het Instituut zich genoodzaakt voelt te reageren.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid publiceert vandaag de zogenaamde 'Gender Equality Index' van de Europese Unie (EU). Het bevat uiteenlopende statistieken gebaseerd op cijfers van 2021.

In een nieuwe studie maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de verdeling tussen vrouwen en mannen bij de verschillende vormen van verlof en flexibele werktijdregelingen.

Op woensdag 4 oktober bracht het Instituut de verenigingen samen die de 18 projecten uitvoeren van de projectoproep ‘Bread & Roses’.

Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van Jeff Hoeyberghs. Hiermee heeft Hoeyberghs alle mogelijke rechtsmiddelen uitgeput en valt finaal het doek over dit proces.

Pagina's

11 - 20 van 415 resultaten