Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 422 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

191 - 200 van 422 resultaten

Brussel Economie en Werkgelegenheid en het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend, dat op 1 april 2018 in werking trad.

Het Instituut vernam dat er zich problemen lijken te stellen bij de verwerking van de nieuwe gegevens van transgender personen na wijziging van hun geslachtsregistratie.

In 2016 stapte het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de rechter tegen een man die zijn vrouwelijke collega op het werk uitschold voor ‘mossel’.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om de begrippen genderidentiteit en genderexpressie te integreren in al zijn ordonnanties die verband houden met gelijkheid en non-discriminatie.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling gericht aan de federale regering om werkende mannen en vrouwen beter te beschermen tegen discriminatie op grond van gezinsverantwoordelijkheden.

Mannen met borstkanker krijgen niet dezelfde terugbetaling voor hun medische behandeling als vrouwen. Deze ongelijke behandeling is een directe discriminatie op grond van geslacht.

Op 23 april 2018 heeft de arbeidsrechtbank van Brussel een verzekeraar veroordeeld wegens discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit.

Het tussentijdse verslag over de uitvoering van het NAP kwam op 20 april 2018 op de Ministerraad en werd onlangs naar het federaal Parlement verzonden. Het biedt een overzicht van de belangrijkste vorderingen sinds de goedkeuring van het NAP.

Op zondag 10 juni, Vaderdag, werd de campagne ‘Ouderschapsverlof zoekt vaders’ gelanceerd.

Het Instituut analyseerde de meldingen die het ontving in 2017 en constateerde dat het totaal aantal meldingen een grote stijging kende. Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor.

Pagina's

191 - 200 van 422 resultaten