Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 406 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

261 - 270 van 406 resultaten

Op 6 februari communiceerde het Instituut dat de raad van bestuur voortaan twee keer per jaar de ingediende aanvragen zou evalueren. Dit werd ondertussen aangepast.

De voorzitster van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het genoegen gehad om Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voor te stellen tijdens een evenement georganiseerd door Women on Board en European Women on Boards op 5 maart 2015.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is blij met het succes van de bemiddeling met de organisatoren van een wielerwedstrijd in Vlaanderen, die daarna hebben aangekondigd de seksistische affiche in te trekken.

Gisteren stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de organisatoren van een wielerkoers in Vlaanderen in gebreke omwille van hun seksistische reclamecampagne. Deze campagne maakt volgens het Instituut een inbreuk uit op de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Oorlogen en gewapende conflicten hebben altijd een andere impact gehad op vrouwen dan op mannen. Terwijl mannen vaker rechtstreeks bij gewapende conflicten betrokken zijn, voelen vrouwen het effect van gewapende conflicten zowel indirect, wegens moeilijke en onveilige omstandigheden veroorzaakt door oorlog, als direct, in de hoedanigheid van burgerslachtoffer.

Valentijnsdag is de dag van de liefde en de romantiek. Maar ook de dag waarop de V-DAY-beweging wereldwijd aandacht vraagt voor de strijd tegen seksueel geweld op vrouwen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluit zich aan bij de vraag om aandacht voor dit al te vaak verborgen blijvend onrecht.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verleent jaarlijks subsidies aan kleine projecten van verschillende verenigingen en dit ter bevordering van de emancipatie van de vrouw en/of de gelijkheid van vrouwen en mannen. Om het aanvragen van een subsidie te vergemakkelijken en te streven naar kwaliteitsvolle projecten die aansluiten bij zijn inhoudelijke prioriteiten, heeft het Instituut zijn subsidiereglement aangepast.

Ter gelegenheid van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking op 6 februari ondersteunt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de actie van GAMS-België (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) en de vzw INTACT, die op een conferentie de eerste toolkit ter preventie van vrouwelijke genitale verminking voor professionals voorstelden.

Op 26 november 2014 diende het Instituut een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om een wetsartikel over de naamsoverdracht te laten vernietigen. Dit artikel bepaalt dat de vader een vetorecht heeft wanneer er onenigheid is tussen de ouders over de familienaam van hun kind. Geïnteresseerde belanghebbenden kunnen zich aansluiten bij deze procedure.

Het jaar 2015 wordt zonder twijfel een uitzonderlijk jaar voor gendergelijkheid en voor de rechten van vrouwen op internationaal vlak.

Pagina's

261 - 270 van 406 resultaten