Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 379 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

281 - 290 van 379 resultaten

Deze nieuwe door de Commissie gelanceerde projectoproep is bestemd voor het ondersteunen van projecten van het middenveld en elke andere instantie die zich inzet voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen (ngo’s, sociale partners, werkgeversorganisaties, onderzoeksinstellingen…).

Op 28 mei 2013 stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de nieuwe editie van zijn publicatie Vrouwen aan de Top voor op een gelijknamige studiedag.

Op 17 mei hebben de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten een interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminaties voorgesteld.

Er werd een checklist opgemaakt die de federale communicatoren moet helpen om de genderdimensie in hun communicatie te integreren.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert, met de steun van Amazone vzw en de Vrouwenraden, de campagne 'Happy Mother’s Name'.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie, dat zich heeft uitgesproken over de bedragen van de gerechtskosten die bepaald werden door het burgerlijk arrest van het hof van assisen van de provincie Namen op 20 december 2012 met betrekking tot de vader en de moeder van Sadia Sheikh.

Op 27 maart 2013 lanceerde het Instituut een nieuwe website, www.loonkloof.be, waarop de officiële cijfers en tendensen van de loonkloof in België te vinden zijn.

Het Instituut verheugt zich over het initiatief van de vice-Eerste Minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, de voorzitster van de Senaat, de vice-Eerste Minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de voorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om op 8 maart in de Senaat een colloquium te organiseren in het kader van de strijd tegen seksueel geweld.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart het artikel 458bis van de Strafwet van kracht wordt. Dit artikel staat artsen, advocaten, politieagenten en anderen die door het beroepsgeheim gebonden zijn toe om dit geheim in bepaalde omstandigheden te doorbreken.

Van 4 tot 15 maart 2013 vindt in de zetel van de Verenigde Naties in New York de 57ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) plaats.

Pagina's

281 - 290 van 379 resultaten