Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 395 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

281 - 290 van 395 resultaten

Deze knelpunten en aanbevelingen werden tot stand gebracht op basis van een overleg binnen een expertengroep. Verder werden de aanbevelingen ook besproken met de verschillende departementen van binnenlandse zaken, justitie en volksgezondheid.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn activiteitenverslag 2012. Dit bevestigt dat het aantal ontvangen klachten jaar na jaar stijgt, de discriminaties op grond van het geslacht aanhouden en de stereotypen alomtegenwoordig blijven.

Op 9 december 2013 heeft het Instituut in aanwezigheid van Marijke Van Hemeldonck een biografie over haar voorgesteld, 'Marijke Van Hemeldonck, socialiste en feministe'.

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen wordt vandaag op initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap een nieuwe website gelanceerd, www.partnergeweld.be.

Naar aanleiding van de Internationale Mannendag werd door Gamma een promotiecampagne gelanceerd, waarin voor mannen of vrouwen de mogelijkheid werd voorzien om zich op zaterdag 16 november in 10 van haar winkels te laten fotograferen, op vrijwillige basis, naast vrouwen die de ‘kluspoezen’ werden genoemd. Deze campagne werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gezien als een inbreuk op de anti-discriminatiewetgeving.

Zoals overal ter wereld herdenkt ook België vandaag, 20 november, op ‘Transgender Remembrance Day’, alle transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of expressie.

Ter gelegenheid van de Internationale Mannendag wil het Instituut eraan herinneren dat seksistische stereotypen ook mannen raken en ook hen schade kunnen toebrengen.

De Vrouwenraad heeft met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handige brochure uitgebracht met ideeën voor acties voor al wie begaan is met vrouwen en hun rol bij vredesprocessen, bij de wederopbouw van gemeenschap en land en bij conflictpreventie.

In 2012 heeft het Instituut een stand van zaken besteld van de naar geslacht uitgesplitste statistieken en de genderindicatoren die beschikbaar zijn op Belgisch federaal niveau.

Maandag 7 oktober start het eerste nationaal onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie.

Pagina's

281 - 290 van 395 resultaten