Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 423 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

291 - 300 van 423 resultaten

Ter gelegenheid van ‘Transgender Remembrance Day’, een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of-expressie, herinnert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan dat ook in België transgenders regelmatig het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld.

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld dat gecoördineerd wordt door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, was dinsdag een van de 25 kanshebbers op de Future Policy Award.

De seksismewet die in augustus in werking trad, ligt onder vuur. Volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is deze wet een belangrijk instrument in de strijd voor gelijkheid.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting richten een open brief aan de toekomstige regering om de aandacht te vestigen op bepaalde elementen van de genderdimensie van de armoede.

De actie ‘Fluit mee tegen verkrachting’ kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek te verduren. Met deze actie wilde Flair de taboes rond verkrachting aanpakken.

Eind juni lanceerde het AVG-Carhif de website www.gendergeschiedenis.be/feminisme, een nieuwe didactische website bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en voor het volwassenenonderwijs.

Het Belgisch eindrapport over de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking in het kader van Peking +20 werd eind mei door Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de Verenigde Naties.

Bij het lezen van een artikel dat op 6 juni in De Standaard is verschenen, heeft het Instituut vastgesteld dat zijn inspanningen met het oog op de integratie van personen met een handicap vruchten afwerpen.

Op 25 juni 2014 kwam de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de eerste keer samen in zijn nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van mevrouw Chris Verhaegen.

Het Instituut heeft als lid van het begeleidingscomité meegewerkt aan de totstandkoming van de brochure 'Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?'.

Pagina's

291 - 300 van 423 resultaten