Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 380 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

301 - 310 van 380 resultaten

Dit activiteitenverslag licht de acties en projecten toe die in 2011 werden opgestart of verwezenlijkt.

Op vrijdag 21 september hadden het Instituut en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding een constructief gesprek met de zaakvoerder van dancing Noxx.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is van oordeel dat de uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium op 03.08.2012, aanzetten tot discriminatie, haat, geweld en segregatie jegens een groep, namelijk vrouwen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt de seksistische, beledigende en krasse uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium over de maakster van de reportage “Femmes de la rue” en over vrouwen in het algemeen.

Niet minder dan 40 beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren om bepaalde ongelijkheden tussen en vrouwen te vermijden of bij te sturen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid publiceert een nieuw rapport over Gender en klimaatverandering.

Het Instituut stelt met genoegen de publicatie ‘Gender en inkomen – Analyse en ontwikkeling van indicatoren’ voor. Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA).

Van 7 tot 20 mei 2012 vinden er in heel België sociale verkiezingen plaats.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt akte van de beslissing van het Hof van Cassatie tot het verbreken van het arrest van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van december 2011 aangaande de moeder en de vader van Sadia Sheikh.

Pagina's

301 - 310 van 380 resultaten