Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 407 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

361 - 370 van 407 resultaten

De campagne Zoek uw vredesvrouw wil vrouwen uit België voor het voetlicht halen die zich inzetten voor vrede, verzoening en vrouwenrechten.

Durf nee zeggen! Dit is de boodschap die de federale overheid op 25 november 2010 wilde overbrengen in het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen.

In de rubriek "publicaties" zijn twee rapporten nu ook beschikbaar in het Engels.

"Durf neen te zeggen" is de boodschap van de federale ambtenaren om de strijd aan te gaan tegen het geweld op vrouwen.

Dit is de boodschap die de federale overheid op 25 november 2010 wil overbrengen in het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen.

De IIIde Top van de vrouwelijke ministers van de Europese Unie vindt op 24 november 2010 plaats te Brussel.

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Als federale overheidsinstelling bevoegd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, werd het Instituut aangesteld voor de organisatie van een Europese conferentie over de loonkloof op 25 en 26 oktober 2010.

Dit vijfde activiteitenrapport licht de acties en projecten toe die in 2009 werden opgestart of verwezenlijkt.

Op zondag 10 oktober vond de Belgische afsluiting van de Wereldvrouwenmars 2010 plaats in Tervuren.

Pagina's

361 - 370 van 407 resultaten