Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 422 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

381 - 390 van 422 resultaten

De IIIde Top van de vrouwelijke ministers van de Europese Unie vindt op 24 november 2010 plaats te Brussel.

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Als federale overheidsinstelling bevoegd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, werd het Instituut aangesteld voor de organisatie van een Europese conferentie over de loonkloof op 25 en 26 oktober 2010.

Dit vijfde activiteitenrapport licht de acties en projecten toe die in 2009 werden opgestart of verwezenlijkt.

Op zondag 10 oktober vond de Belgische afsluiting van de Wereldvrouwenmars 2010 plaats in Tervuren.

Het Instituut heeft een genderanalyse gemaakt van de resultaten van de federale verkiezingen op 13 juni.

Van 1 juli tot 31 december 2010, is het de beurt aan België om Voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU) te worden.

Een sensibiliserende verkenning en een participatief onderzoek naar de levensomstandigheden van vrouwelijke vluchtelingen in de Belgische onthaalcentra.

Een studie over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld.

Op 7 juni lanceerde het Instituut zijn affichecampagne tijdens een persconferentie.

Pagina's

381 - 390 van 422 resultaten