Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 423 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

41 - 50 van 423 resultaten

In 2022 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 1046 meldingen van genderdiscriminatie. Dat is een stijging met 2,5% ten opzichte van 2021. 

Op 17 mei 1990 schrapte de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de LGBTQI+-gemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOBIT).

Vandaag wordt de zogenaamde Represaillewet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet biedt getuigen en slachtoffers van discriminatie een betere bescherming tegen represailles.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liet een studie over de genderdimensie van het Belgische pensioenstelsel uitvoeren door het HIVA en het CeSo van de KU Leuven. Het Instituut grijpt het publiceren ervan aan om de balans op te maken van het huidige debat over de pensioenen en te wijzen op de noodzaak van toekomstige hervormingen om de kloof tussen vrouwen en mannen te helpen verkleinen.

Naar aanleiding van Internationale vrouwendag zet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen graag iedereen die mee bouwt aan een gendergelijke samenleving in de bloemetjes.

Vrouwenbewegingen, organisaties ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de rechten van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken. Om deze initiatieven te ondersteunen en te stimuleren lanceert de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, in 2023 “De straat is van ons”, een projectoproep ter verbetering van de zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster één dag na het einde van de ontslagbeschermingsperiode heeft ontslagen. Haar ontslag werd namelijk al tijdens de beschermingsperiode voorbereid en dat is verboden. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt dat zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie nog al te vaak voorkomt op de arbeidsmarkt.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) op 6 februari werd een nationale campagne gelanceerd om de twee centra die multidisciplinaire zorg verlenen voor de gevolgen van VGV onder de aandacht te brengen en slachtoffers van VGV aan te zetten om zich aan te melden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluit 2022 tevreden af. Het dankt al zijn medewerkers, die zich dit jaar inzetten voor gendergelijkheid op gebieden als de arbeidsmarkt, de publieke sfeer en de privésfeer.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat twintig jaar en lanceert een video om de lange weg naar gendergelijkheid in de verf te zetten. “Al te snel denkt men dat de strijd gestreden is.”

Pagina's

41 - 50 van 423 resultaten