Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 325 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

71 - 80 van 325 resultaten

Dubbel zoveel meldingen in vijf jaar tijd, met een aanzienlijke stijging in 2017 die zich voortzet in 2018. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt elk jaar meer meldingen van genderdiscriminatie.

België heeft op 15 februari 2019 zijn staatsrapport over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul officieel ingediend bij de Raad van Europa.

De universiteiten van Genève, Brussel en Montreal (Le G3 de la Francophonie) organiseren de 3 e internationale expertenmeeting over de aanpak en de preventie van vrouwelijke genitale verminking / besnijdenis van vrouwen (VGV/B), in samenwerking met het IGVM (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, België), GAMS-België (Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles) en het ICRH (International Center for Reproductive Health, België).

Op 8 februari verscheen op  www.knack.be een opiniestuk over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie, geschreven door Liesbet Stevens (adjunct-directeur van het Instituut). Die dag werd ook een college dat Liesbet Stevens gaf over hetzelfde onderwerp online gepubliceerd.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking publiceren het Instituut, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en GAMS België een update van de studie over de schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden.

Op 11 januari verschenen in La Capital cijfers over het aantal baby’s dat in 2018 de naam van de moeder of de dubbele naam kreeg. Het geven van de naam van de moeder of de dubbele familienaam blijkt het populairst in Brussel.

Er wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in het kader van de vernieuwing van de groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) van de Raad van Europa.

Je mag een werknemer niet ontslaan omwille van haar of zijn geslacht, ook niet onder het mom van een streven naar een divers personeelsbestand.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft zijn Gender Mainstreaming Platform geüpdatet. Dit platform werd ontworpen om beleidsmakers te helpen om tijdens hun werkzaamheden rekening te houden met de verschillende noden van vrouwen en mannen.

Exact een jaar geleden vierde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn vijftienjarig bestaan met een evenement in Brussel.

Pagina's

71 - 80 van 325 resultaten