Belgisch Nationaal Actieplan Vrouwen, vrede en Veiligheid: stand van zaken

In navolging van de VN Veiligheidsraadresolutie n° 1325 (2000) ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, werd een Belgisch actieplan opgesteld en aangenomen tijdens de Ministerraad van 8 februari 2009. Het Actieplan bevat een hele reeks engagementen. In 2011 werd een stand van zaken opgemaakt over de implementatie van het NAP. Het formaat volgt de hoofdstukken van het NAP met de respectieve engagementen per FOD/Ministerie. Om het geheel overzichtelijk te houden werd gefocust op de voornaamste verwezenlijkingen en engagementen.

Publicatiedatum: 2011

Gratis downloaden

Bestellen