Binnenste buiten - Infobrochure voor ouders van kinderen met variaties in geslachtskenmerken

Binnenste buiten

Als ouder is het nieuws dat je kind een variatie van de geslachtskenmerken heeft niet eenvoudig. Misschien weet je niet wat dit juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor het leven van je kind. Deze brochure wil je een eerste houvast bieden. Je vindt er informatie, getuigenissen van andere ouders en (jong)volwassenen, en contactadressen van lotgenotengroepen en middenveldorganisaties. Je krijgt zo een overzicht van wat je als ouder kan doen voor jezelf, je gezin en je kind.

Auteurs: Nina Callens en Joz Motmans
Publicatiedatum: 2020

Gratis downloaden

Bestellen