De derde balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur

In 2015 voerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een eerste studie uit op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités in 2008, 2012 en 2014. Het doel ervan was om de eerste effecten van de Quotawetgeving in kaart te brengen. Een tweede studie bracht deze informatie up-to-date en analyseerde de resultaten voor het jaar 2016. De onderzoeksvraag van deze derde studie is of de grote beursgenoteerde privébedrijven aan de verplichtingen van de wet voldoen. Dit onderzoek, gevoerd in 2018, bevat de bevindingen over de samenstelling van raden van bestuur en directiecomités van beursgenoteerde Belgische bedrijven in het jaar 2017.

Gratis downloaden

Bestellen