De genderdimensie in ouderschapsverlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Deze studie beschrijft de globale evolutie tussen 2008 en 2017 van de genderverdeling van enkele verlofstelsels en arbeidstijdregelingen, met name tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof.

In het eerste deel somt de studie de belangrijkste regels op die elk type verlof of arbeidstijdregeling omringen (duur, vergoedingen, behoud van sociale rechten zoals pensioen, formules, enzovoort).

In een tweede deel worden de bekomen resultaten samengevat en geanalyseerd.

Ten slotte worden enkele aanbevelingen meegegeven omtrent het systeem van verloven en arbeidstijdregelingen als hulpmiddel om de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Publicatiedatum: 2018

Gratis downloaden

Bestellen