De loonkloof bestrijden via een wet - Ervaringen uit de Belgische praktijk

In deze analyse wordt de huidige Belgische wet ter bestrijding van de loonkloof toegelicht. De sterke en zwakke punten ervan worden besproken. De recente voorstellen tot aanpassing van de wet worden kort geschetst. Tot slot worden aanbevelingen geformuleerd over hoe de doeltreffendheid van de Belgische wet kan worden vergroot.

Publicatiedatum: 2021

Gratis downloaden

Bestellen