De loonkloof in de sport

Loonkloof in de sport

In dit minirapport wordt eerst de impact van de heel hoge lonen van sommige betaalde sportmensen op de sectorgegevens toegelicht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de genderverschillen bij de professionele sporters.

Pubicatiedatum: 2024

Gratis downloaden

Bestellen