De organisatie en combinatie van arbeids- en gezinsverantwoordelijkheden bij vrouwen en mannen in België


In deze publicatie nemen we de organisatie van betaalde arbeid onder de loep. Op die manier proberen we een beter zicht te krijgen op hoe de combinatie arbeid en gezin vandaag gestalte krijgt in België en hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar verhouden in de ordening van de werktijd.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen