De politieke vertegenwoordiging van vrouwen na de verkiezingen van 26 mei 2019

Op 26 mei 2019 bepaalden de kiezers wie hen mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement, in het federaal parlement en in de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen. Net als na elke verkiezing heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de verkiezingsresultaten ingezameld en er vervolgens een genderanalyse van gemaakt, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de impact van de quota op de vertegenwoordiging van vrouwen op de kieslijsten, onder de verkozenen en parlementsleden en in de regeringen. Deze publicatie bevat ook een reeks geactualiseerde grafieken die de cijfers over de aanwezigheid van vrouwen in de parlementen en regeringen sinds 1995 in perspectief plaatsen.

Publicatiedatum: 2020

Gratis downloaden

Bestellen