De vierde balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur

Vierde balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft al drie studies verricht naar de uitvoering van de wet van 2011. Het doel van deze vierde studie is om na te gaan in welke mate beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven de wettelijke quota naleven in 2020, het jaar waarin sancties kunnen worden opgelegd. Deze studie werd in 2021-2022 uitgevoerd op basis van de samenstelling van de raden van bestuur en de directiecomités van de ondernemingen voor het jaar 2020.

Publicatiedatum: 2022

Gratis downloaden

Bestellen