Een discriminatievrije toegang tot huisvesting voor vrouwen en mannen

Vrouwen en mannen worden niet altijd gelijk behandeld. Dit is ook het geval bij de toegang tot huisvesting. Bij het kiezen van een toekomstige huurder baseren eigenaars zich soms op vooroordelen en stereotypen: mannen zijn minder net dan vrouwen, alleenstaande moeders slagen er niet in de huur te betalen, enz. Vooroordelen, stereotypen en slechte ervaringen kunnen leiden tot discriminatie.

Deze folder geeft aan eigenaars, huurders en professionals uit de sector meer informatie over de wetgeving ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, zodat elke vrouw en elke man toegang kan hebben tot huisvesting zonder verschillend te worden behandeld.

Publicatiedatum: 2019

Gratis downloaden

Bestellen