Een discriminatievrije toegang tot werk voor vrouwen en mannen - Informatie en praktische tips voor werkgevers

De juiste persoon op de juiste plek krijgen, dat is wat een werkgever drijft bij een aanwerving. De beslissing om iemand aan te werven moet steunen op objectieve criteria die te maken hebben met de vacature, maar een werkgever mag ook rekening houden met meer subjectieve criteria. Het principe van gelijke behandeling houdt in dat elke kandidatuur voor een job op dezelfde manier wordt behandeld. In de praktijk worden vrouwen en mannen echter niet altijd gelijk behandeld bij de toegang tot werk. Dit bewijzen de vele klachten die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hierover elk jaar ontvangt. Het Instituut bracht daarom de publicatie ‘Een discriminatievrije toegang tot werk voor vrouwen en mannen - Informatie en praktische tips voor werkgevers’ uit. Werkgevers vinden er informatie over het wetgevend kader, naast een aantal tips om in elke fase van het aanwervingsproces discriminatie op grond van gender te voorkomen en te verhelpen. Met deze gids wil het Instituut aangeven waar en hoe het fout kan gaan en waarvoor werkgevers extra aandachtig moeten zijn. 

Publicatiedatum: 2020

Gratis downloaden

Bestellen