Een eerste evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Seksueel geweld is een probleem voor de volksgezondheid dat ook vele mensen in België treft. Om de slachtoffers van seksueel geweld in België beter te begeleiden, heeft de Belgische regering in 2017 drie Zorgcentra na Seksueel Geweld opgericht. Dit zijn centra die verbonden zijn aan ziekenhuizen en die verschillende diensten aanbieden. Slachtoffers kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en bijstand van politie en parket.

De centra hebben hun doel niet gemist, zo kan u in deze publicatie lezen die geschreven werd op basis van de wetenschappelijke evaluatie van het pilootproject ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’, uitgevoerd door het International Centre for Reproductive Health van de Universiteit Gent (Baert & Keygnaert, 2019). Dit pilootproject liep van 25 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2018 in drie Belgische steden: Gent, Brussel en Luik. De evaluatie presenteert de gegevens die werden verzameld tijdens dit pilootjaar. De resultaten die hieruit voortkwamen dienen bijgevolg te worden geïnterpreteerd over deze periode van één jaar.

Publicatiedatum: 2020

Gratis downloaden

Bestellen