Eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen

Het federaal Parlement nam op 28 juli 2011 de zogenaamde quotawet aan die een minimale vertegenwoordiging van een derde van elk geslacht garandeert in de raad van bestuur van sommige economische overheidsbedrijven, beursgenoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij.

Het doel van deze studie is de eerste effecten van de quotawetgeving in kaart te brengen. Hiervoor werd de verhouding tussen vrouwen en mannen in de raden van bestuur van organisaties die in het toepassingsgebied van de wet vallen geanalyseerd voor de jaren 2008, 2012 en 2014.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen